Ga naar de inhoud

Uw auto doet u op slot, voor uw huis heeft u misschien een extra knip of een alarm. Maar wat doet u aan de beveiliging van uw persoonsgegevens? Denk aan uw adres, maar ook informatie over uw salaris of gezondheid. Zulke gegevens zijn steeds meer waard voor partijen die er iets mee willen. 

Bescherm uw gegevens
Uw gegevens zijn het dus waard om te beschermen. En dat vindt de Europese Unie ook. Vandaar dat vanaf 25 mei 2018 nieuwe regels gelden voor het opvragen, gebruiken en bewaren van uw gegevens.

Dit geldt ook voor de gegevens die wij van u opslaan. Soms is dat alleen een telefoonnummer, maar het kan ook om meer privacy gevoelige gegevens gaan.

Wat doet Veluwonen?
Wij hebben uitgezocht welke gegevens wij bewaren en waarom. Ook hebben we vastgelegd welke gegevens we echt nodig hebben, hoe lang we deze willen bewaren en welke gegevens weg kunnen. Dit alles is beschreven in een verwerkingsregister. Lees meer in onze privacy verklaring.

Wat kunt u zelf doen?
Gebruikt een organisatie uw persoonsgegevens? Dan heeft u het recht om dit te weten. Bent u het niet eens met het gebruik van uw gegevens? Dan heeft u het recht om uw gegevens in te zien en het recht om verbetering te vragen. Ook heeft u het recht om verwijdering van uw gegevens te vragen (onder bepaalde omstandigheden).

Wilt u gebruik maken van uw recht?

Stap 1: schrijf ons een brief waarin u vraagt om inzage (of om de andere rechten die u heeft). 

Stap 2: stuur deze brief naar Veluwonen. Dit kan per post of via de email: welkom@veluwonen.nl

Stap 3: kom naar ons kantoor in Eerbeek om u te legitimeren. Neem uw paspoort of identiteitsbewijs mee. LET OP: neem geen kopieen mee maar het origineel!

Wij beantwoorden uw verzoek vervolgens binnen vier weken.