Ga naar de inhoud

Als dank voor hun inzet schoven onze vrijwilligers gezellig aan voor een feestelijk kerstontbijt op dinsdag 19 december. Het is hartverwarmend om te zien hoe zij hun tijd, energie en talenten inzetten om anderen te helpen. Vrijwilligerswerk is meer dan alleen taken volbrengen; het is een daad van liefde en betrokkenheid bij anderen. Hun belangeloze bijdrage vinden wij erg fijn.

In de middag vierden we samen met de gouden huurders hun 50-jarig huurderschap. Mooie verhalen deelden we met elkaar. Een gouden speldje en een mooie bos bloemen ontvingen zij als blijk van waardering. We vierden niet alleen een halve eeuw in een huis, maar ook onvoorwaardelijke liefde voor een thuis. Vijftig jaar lang hebben zij niet alleen muren en een dak bewoond, maar hun huis omgetoverd tot een thuis, een plaats van liefde, vreugde en herinneringen.