Ga naar de inhoud

Woningcorporaties maken elk jaar afspraken met gemeenten en huurdersorganisaties over de prestaties die ze gaan leveren. Dit is zo geregeld in de Woningwet. In die afspraken staat bijvoorbeeld welke woningen corporaties gaan bouwen voor welke doelgroepen.

Veluwonen werkt samen met drie gemeenten: Brummen, Apeldoorn en Rheden. Met alledrie hebben wij prestatieafspraken gemaakt. De huurdersorgansiaties hebben hierin ook een belangrijke rol. De gemaakte afspraken leest u hier:

- Afspraken over onze huizen in de gemeente Apeldoorn (voor 2024/2025)

- Afspraken over onze huizen in de gemeente Brummen (voor 2024/2025)

- Afspraken over onze huizen in de gemeente Rheden (voor 2024/2025)