Ga naar de inhoud

Heeft u zorg nodig, maar wilt u graag zelfstandig blijven wonen? Dan wilt u misschien wel verhuizen naar een zorgwoning.

Wat is een zorgwoning?
Een zorgwoning is een gelijkvloerse huurwoning dichtbij een zorglocatie of zorgsteunpunt. U woont dan zelfstandig maar kunt 24 uur per dag gebruik maken van de nabijgelegen zorglocatie. Dit zorgaanbod is per locatie verschillend en bestaat uit verzorging en verpleging, huishoudelijke hulp, maaltijdenservice en personenalarmering. De zorgwoningen zijn bedoeld voor senioren (55+) zonder inwonende kinderen.

Zorgwoningen in de gemeente Apeldoorn
De zorgwoningen staan in Apeldoorn, Ugchelen en Uddel. In deze brochure vindt u alle informatie over de zorgwoningen in de gemeente Apeldoorn.

Hoe kom ik aan een zorgwoning?
U komt met voorrang in aanmerking voor een zorgwoning als u:

  1. een geldige zorgindicatie heeft waaruit blijkt dat uw zorgvraag voor tenminste een half jaar is;
  2. ingeschreven staat bij Woonkeus Stedendriehoek;
  3. voldoet aan de geldende inkomenseisen. Deze variëren per woning.  

Hebt u geen indicatie? Dan kunt u wel reageren op een zorgwoning die te huur komt. Maar kandidaten met een indicatie hebben voorrang.

Wat is een zorgindicatie?
Als u door ziekte of ouderdom niet meer goed voor uzelf kunt zorgen dan heeft u recht op zorg. Uw hulpvraag bepaalt of u recht heeft op zorg en hoeveel zorg u krijgt. Dat is uw zorgindicatie.

Voor een indicatie kunt u terecht bij: (uw huisarts kan u helpen bij de aanvraag)

  1. Wijkverpleging thuiszorgorganisaties: zorg vanuit het basispakket zorgverzekering (ZVW). De wijkverpleging biedt hulp bij wassen en aankleden, medische verzorging.
  2. Gemeente Apeldoorn: hier kunt u terecht voor zorg vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). WMO loket: telefoon 14 055
  3. Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ): hier kunt u terecht voor zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). CIZ: telefoon 088-7891000

Let op:

  • Bij een Wmo indicatie geldt alleen de indicatie ‘begeleiding’. Een indicatie voor alleen huishoudelijke hulp is niet voldoende om voorrang te krijgen bij de toewijzing van een zorgwoning.
  • De zorgvraag op basis van een CIZ indicatie kan niet altijd door de zorgaanbieder geleverd worden. Vraag dit na bij de zorgaanbieder.

Inschrijven bij Woonkeus Stedendriehoek
Dat kan via www.woonkeus-stedendriehoek.nl