Huur betalen

U betaalt de huur elke maand en vooraf. Dit staat ook in uw huurovereenkomst. Het huurbedrag moet vóór de eerste van iedere maand bij ons binnen zijn. U kunt op verschillende manieren betalen:

1- Automatische incasso
De makkelijkste manier om uw huur te betalen is met een automatische incasso. Het bedrag schrijven wij automatisch, op de eerste dag van elke maand, van uw bank- of girorekening af. Zo loopt u  geen risico op een onbedoelde huurachterstand. En u heeft geen omkijken meer naar de huurbetaling.

2-Periodieke overschrijving
Met een periodieke overschrijving geeft u de bank opdracht om vóór de eerste dag van de maand de huur aan ons over te maken. Let er wel op dat u zelf de bank op de hoogte moet brengen van de veranderingen in het huurbedrag, bijvoorbeeld door de jaarlijkse huurverhoging. Ons rekeningnummer is NL95RABO03161 00 102.

Uw banksaldo moet wel voldoende zijn op het moment dat we de maandelijkse huur afschrijven. Anders kan uw bank de automatische betalingsopdracht niet uitvoeren.

Vindt u het lastig uw huur te betalen?
Bel ons alstublieft. We bespreken dan graag wat we kunnen doen voor u. En wacht hier niet te lang mee. Hoe eerder u belt, hoe beter.

Huuraanpassing in 2023
Ieder jaar passen we per 1 juli de huur aan. U krijgt hierover in april/mei een brief. De meeste huurders krijgen een huurverhoging. Er zijn ook huurders die een huurverlaging krijgen.

Eenmalige huurverlaging
Er is een nieuwe wet ingevoerd. Daarom krijgen sommige huurders in 2023 een eenmalige huurverlaging. Niet iedereen heeft recht op deze huurverlaging. Het gaat om huurders met een laag inkomen en een hoge huur.

Kan ik de eenmalige huurverlaging krijgen?
U krijgt de eenmalige huurverlaging in de volgende situatie:
• U woonde voor 1 maart 2023 in uw huurwoning en
• Uw huur is hoger dan € 575,03 en
• U woont alleen en uw inkomen is lager dan € 23.250 per jaar (of € 24.600 als u AOW krijgt) of
• U woont met 2 of meer personen en uw inkomen is lager dan € 30.270 per jaar (of € 32.730 als u AOW krijgt). 
 
Let op! Heeft u inwonende kinderen die 27 jaar of jonger zijn? Hun inkomen telt niet mee. Het inkomen van andere inwonende volwassenen wel.
 
Krijgt u een eenmalige huurverlaging?
Dan hoeft u niets te doen. Wij regelen de huurverlaging voor u. Wij doen hiervoor een check bij de belastingdienst naar uw inkomen. Als u recht heeft op een huurverlaging dan krijgt u hierover voor 1 juni bericht van ons. De huurverlaging gaat in op 1 juli 2023.

 

 

Bezwaar maken tegen de huur-aanpassing?

Stap 1: doe de Huurverhogings-check van de Woonbond
Stap 2: vul de bezwaarbrief in
Stap 3: stuur de brief naar Veluwonen

Bespaar € 500,-

Misschien laat u geld liggen waar u wel recht op heeft. De bespaarexpert van de VoorzieningenWijzer zoekt het samen met u uit. Lees meer!