Ga naar de inhoud

In Nederland moeten alle gebouwen in 2050 aardgasvrij zijn en op een duurzame manier verwarmd worden. Bestuurders van gemeenten Brummen, Apeldoorn, Rheden, woningcorporatie Veluwonen, infraspecialist in nieuwe energie Firan en de papierindustrie in Eerbeek en Loenen gaan onderzoeken of het warmtenet een interessante optie is. Alle partijen hebben hiervoor op maandag 24 april een intentieverklaring ondertekend

Een gezamenlijke oplossing om van het aardgas af te gaan, is een warmtenet. Door samenwerking is het mogelijk om goed in kaart te brengen of een warmtenet voor de drie dorpen haalbaar en betaalbaar is. Dit geldt voor de gebouwen in de kernen Eerbeek, Loenen en Laag-Soeren, maar ook gebieden daaromheen worden niet uitgesloten.

Restwarmte uit papierindustrie

In Eerbeek en Loenen staan vier papierfabrieken en je hebt de Waterzuivering Industriewater Eerbeek (IWE). In de fabrieksprocessen komt veel warmte vrij. Via de schoorstenen en het afval- en koelwater gaat nu nog veel warmte verloren. Gemeenten Brummen, Apeldoorn, Rheden en Veluwonen onderzoeken samen met de andere partijen of het haalbaar is om de restwarmte op te vangen en daarmee woningen en gebouwen in Eerbeek, Loenen en Laag-Soeren te verwarmen. Hierdoor gaat waardevolle warmte niet verloren.

Er wordt eerst onderzoek gedaan naar een warmtenet voor Eerbeek, Loenen en Laag-Soeren. Het is nog niet duidelijk of er een warmtenet komt. Daarover is nog geen besluit genomen.

Hieronder staat een lijst met veelgestelde vragen over een warmtenet. Wanneer er meer informatie beschikbaar is, werken we de vragenlijst bij.