Ga naar de inhoud

Vul hier de naam van de huurder en het adres van de op te zeggen woning in. Houd bij het aangeven
van de einddatum van de huurovereenkomst rekening met een verplichte opzegtermijn van ten
minste één maand vanaf de datum van ontvangst van dit formulier bij Veluwonen. Het is niet
mogelijk in het weekend of op een feestdag op te zeggen.
Vul hieronder uw nieuwe gegevens in.