Meepraten, denken & doen

U weet zelf het beste hoe comfortabel uw huis moet zijn. En of de buurt veilig is. En wat er voor zorgt dat wonen voor u nog prettiger wordt. Uw huis is uw thuis. Daarom vragen wij huurders op verschillende manieren hun stem te laten horen en met ons mee te denken.

De Huurdersbelangenorganisatie
De huurdersbelangenorganisatie is een belangrijke gesprekspartner voor ons. Met hen bespreken wij dingen die alle huurders aangaan, bijvoorbeeld de jaarlijkse huurverhoging, ons duurzaamheidsbeleid en wijzigingen in ons Glas- en Servicefonds. Meer informatie over de Stichting Huurdersbelangen Samen Eén vindt u op www.samen-een.nl

Bewonerscommissies
Hoewel wij het graag zouden willen, is het praktisch onmogelijk om met elke huurder persoonlijk te praten over de woning en woonomgeving. De woonconsulent heeft echter wel regelmatig overleg met bewonerscommissies. Zo’n commissie bestaat uit een aantal huurders dat opkomt voor de wensen en ideeën van een grotere groep huurders van een groep woningen of in een wijk.

Projectcommissies
Bij onderhoudsprojecten werken we graag met projectgroepen. Wij betrekken zo'n projectgroep van begin tot het eind bij het project. Zij zijn ook (gedeeltelijk) onze oren en ogen in de wijk tijdens de voorbereidingen en de werkzaamheden. Zij zijn voor ons erg belangrijk!