Veluwonen realiseert 16 nieuwe flexwoningen in Eerbeek

Op de foto: Vincent Buitenhuis (directeur Veluwonen) en Ingrid Timmers (wethouder gemeente Brummen)

Eerbeek/Brummen – In april 2023 leverde de gemeente al 16 flexwoningen op bij De Veldkant. Veluwonen voegt hier nog eens 16 nieuwe tijdelijke woningen aan toe. De gemeente Brummen en Veluwonen hebben daarover overeenstemming bereikt. Wethouder Ingrid Timmer is verheugd: “Dit project krijgt hiermee een passend vervolg. Deze buurt biedt nu al huisvesting voor een groep van ongeveer 60 Oekra´ense ontheemden. Maar met de bouw van 16 extra tijdelijke flexwoningen kunnen we straks meer mensen voorzien van een tijdelijke woning.”

Dit jaar heeft de gemeente - na een zorgvuldige maar ook voortvarende procedure - 16 tijdelijke woningen gebouwd op een braakliggend terrein naast sportpark De Veldkant. Deze eerste flexwoningen moesten in april 2023 gereed zijn. Dit zodat de ontheemden uit Oekra´ne, die voor een periode van een jaar in het ABK-huis in Hall terecht konden, tijdig weer een nieuw onderkomen hadden. Dit proces is succesvol doorlopen. Gelet op de grote behoefte aan woningen liet het gemeentebestuur weten dat op dit terrein in totaal maximaal 48 tijdelijke woningen gerealiseerd zouden kunnen worden. Om hier invulling aan te geven, ging de gemeente dit jaar in gesprek met Veluwonen.

Veluwonen neemt huidige flexwoningen over
Veluwonen gaat de huidige 16 flexwoningen aan De Veldkant van de gemeente over enige tijd overnemen. “Dit past uitstekend in de doelstellingen waarvoor wij als woningcorporatie staan,” laat directeur Vincent Buitenhuis namens Veluwonen weten. Over het precieze overdrachtsmoment worden nog afspraken gemaakt. “Ook hebben we met de gemeente afgesproken dat we nog 16 nieuwe tijdelijke woningen gaan plaatsen. Deze woningen zijn bestemd voor mensen die dringend op zoek zijn naar een woning. Denk hierbij aan starters op de woningmarkt, met name jongeren uit de gemeente Brummen en mensen die met spoed op zoek zijn naar een woning.” Ook voor deze extra woningen geldt dat deze voor een periode van maximaal 10 jaar zijn toegestaan.

Wethouder is trots op gezamenlijk resultaat met Veluwonen
Wethouder Ingrid Timmer kijkt met tevredenheid terug op de gesprekken die met Veluwonen over dit project bij De Veldkant zijn gevoerd. “We realiseren beiden dat we een opgave hebben om inwoners die erg verlegen zitten om een woning, te helpen. De bouw van extra tijdelijke woningen kan hierbij helpen. Maar het is verstandig dat we dit in goede afstemming doen met de directe omgeving. Reden dat we voor deze tweede fase niet kiezen voor 32 maar 16 tijdelijke woningen. Hierdoor kunnen we dit tijdelijke buurtje beter inpassen in de directe omgeving. Ik ben er trots op dat we dit samen met Veluwonen kunnen realiseren.”

Oekra´ners
De gemeente blijft verantwoordelijk voor de opvang van de ontheemde Oekra´ners. Ook al neemt Veluwonen deze tijdelijke woningen van de gemeente over, de gemeente blijft eerste aanspreekpunt voor deze kwetsbare groep mensen. “Ook hierover hebben we goede werkafspraken gemaakt,” stelt Vincent Buitenhuis vast. Via persoonlijke gesprekken en een nieuwsbrief zijn de gebruikers van het sportpark en de direct-aanwonenden door gemeente en Veluwonen van de laatste ontwikkelingen op de hoogte gebracht.