Samen Een

1-10-2019 Samen Een is de huurdersbelangenorganisatie van Veluwonen. Afgelopen maandag ondertekenden we samen de afspraken over onze samenwerking. Zo spraken we af hoe Samen Een ons adviseert, waarover ze kunnen instemmen en hoe we met elkaar omgaan. Zo werken we met elkaar aan goede en duurzame huizen voor onze huurders.