Nieuwe afspraken aanpak ernstige overlast in Apeldoorn

14-11-2022 Het aanpakken en helpen beëindigen van ernstige burenoverlast vraagt om een goede samenwerking tussen bewoners, woningcorporaties, politie en de gemeente Apeldoorn. Ook zorgpartijen kunnen een goede rol vervullen.

Wetten en regels op het gebied van privacy maken de aanpak lastig. Daarom hebben in Apeldoorn de gemeente, politie en woningbouwcorporaties een convenant opgesteld waardoor meer informatie uitgewisseld mag worden. Dat is uiteraard aan strenge regels verbonden en zorgvuldigheid staat voorop.

Meer leest u hier: https://www.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-485650.html