Tolzicht, Brummen

Bewoners van Woon-zorgcentrum Tolzicht in het centrum van Brummen wonen daar vaak met veel plezier. Om dat zo te houden, gaan we het gebouw aanpassen aan de eisen van deze tijd. Zo maken we een plek waar iedereen aangenaam leeft.

Wat gaat er gebeuren? Riwis en Veluwonen hebben samen plannen gemaakt. Deze zijn inmiddels aan bewoners uitgelegd. We gaan twee verschillende soorten verbouwingen doen:

  1. maken van een eigen entree met brievenbussen en intercom;
  2. maken van ruimtes waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten;
  3. plekken voor parkeren en opladen van scootmobiels;
  4. nieuw fris uiterlijk (binnen en buiten);
  5. extra parkeerplaatsen aan de voorkant.
  1. maken van 10 extra zorgappartementen;
  2. maken van huiskamers;
  3. nieuw fris uiterlijk (binnen en buiten).

Aannemer: Bouwbedrijf Trebbe uit Zwolle.

Wanneer: 1 november 2021

Meer weten of overleggen?
Woont u in een: