Tolhuys klaar!

06-10-2022 Na een bouwtijd van krap een jaar is vandaag de verbouw van woonzorgcentrum Tolzicht in Brummen op hoofdlijnen opgeleverd. Om deze bijzondere mijlpaal te markeren, onthulde één van de bewoners de nieuwe naam het Tolhuys van de zelfstandige appartementen. Dit gebeurde onder toeziend oog van de bewoners, het zorgmedewerkers en het bouwteam.

Vincent Buitenhuis, directeur-bestuurder woningcorporatie Veluwonen: “Ongelooflijk wat een verschil deze verbouwing maakt. De nieuwe huiskamers voor bewoners, maar ook de kleuren en balkons zijn heel mooi geworden. Onze dank aan alle bewoners en medewerkers van Tolzicht. Hun geduld, aandacht en doorzetten heeft gemaakt (samen met het vakwerk van de aannemer) dat het woonzorgcentrum er nu weer mooi bij staat.”

Joost Harkink, bestuurder Riwis Zorg & Welzijn: “Voor onze bewoners en medewerkers is dit op alle manieren een bijzonder moment. Ten eerste omdat het wonen en werken in je thuis tijdens een verbouwing ook overlast geeft en soms zwaar is. Ook als je weet dat het resultaat een mooier nieuw thuis wordt. Het wonen voor de huidige en toekomstige bewoners en het werken voor onze medewerkers wordt fijner en als Riwis kunnen we hier nog beter de kleinschalige zorg verlenen zoals wij die voor ogen hebben. Dankzij de mooie samenwerking heeft dit tot stand kunnen komen”.

Tolzicht; van zorgsfeer naar woonsfeer
Veluwonen, Riwis Zorg en Welzijn, Zorggroep Apeldoorn en Trebbe hebben samen met Van de Looi Architecten het ontwerp gemaakt voor de verbouwing. Uitgangspunten hierbij zijn ‘geloof in eigen kunnen’, ‘ontmoeting’ en ‘kleinschalig wonen’. Om Tolzicht hierop te laten aansluiten zijn  in het voormalige restaurant zes extra zorgappartementen gebouwd. Ook zijn er nog eens drie extra zorgappartementen op de tweede verdieping gerealiseerd, waaronder twee echtparenappartementen. De woongroepen hebben zeven nieuwe buurtkamers en de gangen zijn omgebouwd tot lichte en toegankelijke woonstraten.

Het totale gebouw Tolzicht is meer duidelijk opgesplitst naar woningen waar 24 uurs zorg geboden wordt en woningen voor wonen waarin zorgdiensten mogelijk zijn (wonen met een plus). De woningen met zorg hebben eigen entrees en er is ruimte voor scootmobiels. Ook is de entreehal getransformeerd tot een ontmoetingsruimte. Verder is er op de grote zolder een kantoor- en ontmoetingsruimte voor het zorgpersoneel gerealiseerd.

Met hart voor de bewoners bouwen aan een toekomstbestendig Tolzicht
Tijdens het werk bleven de bewoners in Tolzicht gewoon thuis wonen. Daarom is er veel extra aandacht voor de bewoners geweest en is er gewerkt met een gedetailleerd schuifplan. De speciale woonconsulenten van Veluwonen en Trebbe informeerden bewoners en hun familie over de werkzaamheden en hielden de vinger aan de pols. De komende tijd wordt er het schilderwerk afgerond en vindt er nog de nodige afwerking plaats, zodat ook de laatste puntjes op de i komen te staan.