Veelgestelde vragen Oud Eerbeek

Hier leest u antwoorden op veelgestelde vragen over onze plannen voor Oud Eerbeek.

Thema: de nieuwbouw, verhuizen

Antwoord: U kunt terug naar een nieuw huis in uw oude buurt. We kunnen niet garanderen dat u in dezelfde straat of op dezelfde plek terugkomt. We bouwen huizen terug van andere afmetingen en naar verwachting voor verschillende doelgroepen (gezinnen, 1-2 persoonshuishoudens, senioren).

Antwoord: We gaan eerst het Sociaal plan bespreken met de bewoners-projectcommissie. U krijgt de urgentiestatus zodra dit Sociaal plan klaar is en in werking treedt.

Gaat u voor die tijd verhuizen en heeft u dus nog geen urgentiestatus? Dan kunt u vanaf 1 mei 2022 toch al de tegemoetkoming in de verhuis- en herinrichtingskosten krijgen.

Bel of mail Nicole van Tongeren hierover: (0313) 65 90 23 of sloopoudeerbeek-at-veluwonen.nl.

Antwoord: Dat gaan we samen met bewoners bespreken, maar dat denken we van wel.

Antwoord: Dat verwachten we niet. We bouwen namelijk misschien wel meer huizen terug en ook huizen die groter of juist kleiner zijn dan de bestaande woningen. We bouwen voor verschillende doelgroepen: jonge starters, gezinnen en/of senioren. Daarnaast moeten we meer ruimte maken voor parkeren.

Antwoord: Dat zou mooi zijn, maar geldt zeker niet voor iedereen. Het hangt af van de fases waarin wij de nieuwbouw kunnen uitvoeren. We weten de fases nu nog niet. Maar we snappen heel goed dat gelijk naar de nieuwbouw verhuizen voor veel senioren het meest prettig is.

Antwoord: Weet dat onze plannen heel serieus zijn. Wij doen ons best om toekomstige risico’s (zoals materiaal-tekorten) zo goed mogelijk te beheersen. Maar in de toekomst kijken kunnen we helaas niet.

Thema: huur & inkomen

Antwoord: Elk huis krijgt punten die de huur bepalen. Een nieuw huis krijgt meer punten dan uw oude huis. Dus de huur gaat omhoog. Maar u krijgt een energiezuinig huis terug en daardoor betaalt u minder geld aan energie. Als u naar uw totale woonlasten kijkt, dan bent u misschien niet veel duurder uit.  Krijgt u huurtoeslag? Dan krijgt u bij een hogere huur misschien ook meer huurtoeslag.

Antwoord: Ja, u krijgt de normale jaarlijkse huuraanpassing.

Antwoord: U betaalt niet meer dan de huur van uw oude huis. Zodra u definitief naar een ander huis gaat, betaalt u de huur die bij dat huis hoort.

Antwoord: Nee, u betaalt straks de huur die bij het huis past.

Antwoord: Ja, Veluwonen maakt dan een uitzondering voor u. U mag doorverhuizen naar opnieuw een sociale huurwoning en u kunt (als u dat wilt) terugkeren naar een nieuwbouwwoning.

Antwoord: Veluwonen is geen organisatie die het maken van winst als doel heeft. Al onze inkomsten zetten we in voor het onderhouden, beheren, verbeteren en bouwen van onze huurhuizen. In de buurt Oud Eerbeek gaan we nu een forse investering doen, voor huidige, maar ook toekomstige huurders.

Antwoord: Voor het bouwen van huizen sluit Veluwonen leningen af die afbetaald moeten worden met de huur. Verder gaat het onderhoud van de huizen altijd door. Ook dit wordt van de huur betaald. En we investeren in nieuwbouw: voor uw kinderen, uw ouders, of uw eigen toekomstige huis.

Thema: afbreken of opknappen?

Antwoord: We hadden graag de hele buurt aangepakt, maar dat kan niet. Daarom zijn we van plan om een deel van de huizen op te knappen en energiezuiniger te maken. En een ander deel willen we slopen en nieuw bouwen. Hierbij is bijvoorbeeld gekeken naar aaneengesloten blokjes van huurhuizen. Voor gemengde blokjes van koop- en huurhuizen is sloop namelijk geen optie.

Antwoord: Veluwonen bouwt ook nieuwe huizen als we een bouwlocatie hebben. In 2022 hebben we in Eerbeek 43 nieuwe huurhuizen gebouwd. Dat zijn extra huizen waarvoor geen huizen zijn gesloopt.

Antwoord: Ja, opknappen is goedkoper op de korte termijn. Maar oude huizen kosten meer aan onderhoud. En ook na groot onderhoud hebben deze huizen niet meer zo’n lange levensduur als een nieuwbouwhuis.

Thema: eigen verbouwingen

Antwoord: Ja, daarom is het goed rekeningen te bewaren. Hierbij geldt: hoe ouder uw investering/verbouwing, hoe minder u krijgt.  

Thema: onderhoud

Antwoord: We vinden het belangrijk dat u goed woont. Daarom hebben we soms (na twijfelen) toch een nieuwe badkamer aangelegd. Vanaf nu zullen we dit niet meer doen.

Antwoord: Ja hoor, we blijven uw huis onderhouden. U kunt ook gewoon een reparatieverzoek melden. We repareren dingen wel, maar vervangen steeds minder. Een voorbeeld: is uw keukenkastje stuk dan krijgt u geen nieuwe keuken meer, maar repareren we wat nodig is. Dat geldt ook voor badkamers.

Antwoord: Komt het vochtprobleem door een lekkage? Dan gaan we het probleem oplossen. Maar we gaan niet meer investeren in betere isolatie van de huizen.

Thema: planning/fases

Antwoord: In ieder geval tot 2026. Wij verwachten dat wij de huizen in fases gaan slopen, maar de fases zijn nog niet bekend. Afhankelijk van de fase waarin u woont, kan het langer/korter duren voordat uw huis gesloopt wordt. We verwachten u in de loop van dit jaar (2022) meer te kunnen vertellen.

Thema: meedenken / bewoners-projectcommissie

Antwoord: Ja, u kunt meedenken. Daarvoor kunt u zich aanmelden voor de bewoners-projectcommissie. Er hebben zich al veel mensen aangemeld voor deze commissie. Maar we zoeken nog deelnemers uit de Enkweg en de Rozenstraat. U kunt zich aanmelden bij Nicole van Tongeren:   sloopoudeerbeek-at-veluwonen.nl of (0313) 65 90 23.

Antwoord: Een bewoners-projectcommissie bestaat uit buurtbewoners die opkomen voor de belangen van alle huurders in de buurt. Deze commissie krijgt van ons informatie en we bespreken met hen de plannen. Soms vragen we de commissie om advies en soms om raad. Ze zijn voor ons ook de ogen en oren in de buurt, zodat we goed weten waarvoor we aandacht moeten hebben.

Thema: sociaal plan / wat krijgt u?

Antwoord: Een Sociaal plan is een overeenkomst tussen u (de huurder) en Veluwonen over de wederzijdse rechten en plichten tijdens het sloop-nieuwbouwproject

Antwoord: Wij hebben een basis-sociaal plan. Dit heeft Veluwonen samen met huurdersbelangenorganisatie Samen Eén opgesteld. Dat plan maken we voor elk nieuwbouwproject verder specifiek op maat. Dit doen we in overleg met de bewoners-projectcommissie. 

Antwoord: In het Sociaal plan staat bijvoorbeeld wat de tegemoetkoming in uw verhuiskosten is. Maar ook dat u voorrang krijgt op een ander huis en dat u terug mag keren naar de nieuwbouw (als u dat wilt).

Thema: communicatie

Antwoord: Als huurders dat willen, dan kunnen we altijd nog een 2e bijeenkomst organiseren. We gaan graag in gesprek met huurders.

Antwoord: We komen op huisbezoek bij elke huurder, zodra het Sociaal plan ingaat. Als eerste bij de huurders waarvan we het huis het eerste gaan afbreken. Maar als u nu al bezoek wilt, dan kunt u een afspraak maken met Nicole van Tongeren: sloopoudeerbeek-at-veluwonen.nl of (0313) 65 90 23.

Antwoord: Er is nog veel onduidelijk over de plannen, omdat we u zo vroeg mogelijk wilden informeren. Daardoor heeft u nu voldoende tijd om te kunnen verhuizen. Daarnaast willen we huurders betrekken bij de uitwerking van de plannen. Daarom hebben wij nog geen kant-en-klaar plan.

Thema: contact

Antwoord: Ja, Nicole van Tongeren is uw vaste contactpersoon. U kunt haar bereiken voor al uw vragen en zij begeleidt u daar waar dat nodig is. Ze is bereikbaar op: sloopoudeerbeek-at-veluwonen.nl of (0313) 65 90 23.