Visitatie

In de Aedescode is vastgelegd dat woningcorporaties zich elke vier jaar laten visiteren door een onafhankelijke en gezaghebbende organisatie. Deze organisatie onderzoekt de prestaties van de corporaties. Zo'n visitatie geeft inzicht in ons maatschappelijk presteren en helpt ons om onze prestaties te verbeteren.

Veluwonen heeft zich in het najaar van 2019 voor het eerst na de fusie in 2017 laten visiteren. Lees hier het rapport van de visitatiecommissie.