Visitatie

In de Aedescode is vastgelegd dat woningcorporaties zich elke vier jaar laten visiteren door een onafhankelijke en gezaghebbende organisatie. Deze organisatie onderzoekt de prestaties van de corporaties. Zo'n visitatie geeft inzicht in ons maatschappelijk presteren en helpt ons om onze prestaties te verbeteren.

Sprengenland Wonen heeft zich in 2016 laten visiteren en Woningstichting Brummen in 2015. Veluwonen laat zich in het najaar van 2019 weer visiteren.