De Beekwal, Eerbeek

Woonzorgcentrum De Beekwal is belangrijk, veel ouderen uit Eerbeek willen namelijk in het dorp blijven wonen als er zorg nodig is. Maar wie De Beekwal kent, weet ook dat het gebouw oud wordt. We hebben tegenwoordig andere ideeën en wensen over wonen met zorg. Het mag allemaal wat ruimer en minder ‘tehuis-achtig’. Daarom heeft Veluwonen samen met Riwis Zorg en Welzijn plannen gemaakt voor De Beekwal. Ook het terrein van de oude MAVO hoort hierbij.

Wat zijn de plannen?
1- 39 nieuwe appartementen (voor ouderen die 24/7 zorg nodig hebben) op de plek van de oude MAVO (aan de Derickxkamp).

2- 39 nieuwe appartementen (voor ouderen die 24/7 zorg nodig hebben) op de plek van de huidige 15 aanleunwoningen (ook aan de Derickxkamp).

3- op de plek van de huidige Beekwal komt een nieuw woongebouw (appartementen voor ouderen die geen of eenvoudige zorg nodig hebben) met ca. 30 extra woonplekken.

Bekijk hier tekeningen en plattegronden van de nieuwbouw, lees meer...

Afbreken en nieuw bouwen
Deze plannen zijn heel ingrijpend voor zittende bewoners/huurders, hun familie èn omwonenden. Zeker omdat het vaak om oudere bewoners gaat. Daarom gaat Veluwonen de plannen in fases uitvoeren. Veluwonen steekt ca. € 26 miljoen in de nieuwe Beekwal. Meer over de planning ziet u op de plattegrond, lees meer...

Aandacht voor bewoners, hun familie en omwonenden
We begrijpen dat dit heftig is voor bewoners, hun familie en omwonenden. Het zal ook veel betekenen voor medewerkers en vrijwilligers van Riwis. We vragen om uw hulp, begrip en medewerking.

Hoe verder?

  • Nadat bewoners en omwonenden op 13 juni 2022 informatie hebben gekregen, starten we met allerlei onderzoeken, bijvoorbeeld flora en fauna.
  • We hopen dat het bestemmingsplan eind 2022 klaar is voor inspraak via de gemeente Brummen.
  • De planning kan nog aangepast worden door procedures rondom bestemmingsplan en omgevingsvergunning (incl. stikstofregels) en door bouwkostenstijgingen.

Meer weten?

  • Woont u in een van de aanleunwoningen? Bel dan gerust uw contactpersoon Leida Dotulong op telefoonnummer (0313) 65 90 23 of via email leida.dotulong-at-veluwonen.nl
  • Woont u rondom het terrein van De Beekwal? Of bent u op een andere manier geinteresseerd in de plannen? Bel of mail dan gerust Rene Schiks (projectleider) op telefoonnummer (0313) 65 90 23 of rene.schiks-at-veluwonen.nl