Privacy van uw gegevens

Uw auto doet u op slot, voor uw huis heeft u misschien een extra knip of een alarm. Maar wat doet u aan de beveiliging van uw persoonsgegevens? Denk aan uw adres, maar ook informatie over uw salaris of gezondheid. Zulke gegevens zijn steeds meer waard voor partijen die er iets mee willen. 

Bescherm uw gegevens
Uw gegevens zijn het dus waard om te beschermen. En dat vindt de Europese Unie ook. Vandaar dat vanaf 25 mei 2018 nieuwe regels gelden voor het opvragen, gebruiken en bewaren van uw gegevens.

Dit geldt ook voor de gegevens die wij van u opslaan. Soms is dat alleen een telefoonnummer, maar het kan ook om meer privacy gevoelige gegevens gaan.

Wat doet Veluwonen?
Wij hebben uitgezocht welke gegevens wij bewaren en waarom. Ook hebben we vastgelegd welke gegevens we echt nodig hebben, hoe lang we deze willen bewaren en welke gegevens weg kunnen. Dit alles is beschreven in een verwerkingsregister. Lees meer in onze privacy verklaring.

Wat kunt u zelf doen?
Gebruikt een organisatie uw persoonsgegevens? Dan heeft u het recht om dit te weten. Bent u het niet eens met het gebruik van uw gegevens? Dan heeft u het recht om uw gegevens in te zien en het recht om verbetering te vragen. Ook heeft u het recht om verwijdering van uw gegevens te vragen (onder bepaalde omstandigheden).

Wilt u gebruik maken van uw recht?

Stap 1: schrijf ons een brief waarin u vraagt om inzage (of om de andere rechten die u heeft). 

Stap 2: stuur deze brief naar Veluwonen. Dit kan per post of via de email: welkom-at-veluwonen.nl

Stap 3: kom naar ons kantoor in Eerbeek om u te legitimeren. Neem uw paspoort of identiteitsbewijs mee. LET OP: neem geen kopieen mee maar het origineel!

Wij beantwoorden uw verzoek vervolgens binnen vier weken.

 

Veel gestelde vragen

AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit is een Europese wet die vanaf 25 mei 2018 ingaat. Deze nieuwe wet geeft u als persoon/huurder meer privacy rechten. En het geeft ons als Veluwonen duidelijke regels over hoe wij moeten omgaan met uw gegevens.

De huidige privacywet is uit de tijd dat het internet nog nieuw was.  Nu delen we onze persoonsgegevens meer dan vroeger. Soms bewust, vaak onbewust. Deze gegevens worden ergens opgeslagen. En vervolgens gebruikt en soms gedeeld en verkocht.

De nieuwe privacywet zorgt ervoor dat onze gegevens beter worden beschermd. Organisaties zoals Veluwonen moeten in heldere taal uitleggen welke gegevens ze gebruiken. En u krijgt meer inzicht en mogelijkheden tot wijzigingen. 

Lees meer in onze privacy verklaring

Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden uw bestaande privacy rechten versterkt. Ook krijgt u 2 nieuwe rechten. Hierdoor heeft u meer te zeggen over wat een organisatie van u weet. Onder de AVG heeft u de volgende privacy rechten:

Het recht op inzage

U kunt om inzage vragen door contact op te nemen met Veluwonen. U krijgt dan:

  • een volledig overzicht van uw gegevens die we verwerkt hebben;
  • de herkomst van die gegevens;
  • de ontvangers van de gegevens;
  • de doelen van de verwerking van de gegevens.

De volgende gegevens verstrekken we niet:

  • persoonlijke werkaantekeningen en notities voor intern gebruik;
  • persoonsgegevens van derden, bijvoorbeeld gegevens van buren;
  • persoonsgegevens die worden gebruikt vanwege de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten en andere gevallen genoemd in de uitzonderingen van art. 23 AVG.

Het recht op rectificatie en aanvulling
Als de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, dan hebt u het recht om deze aan te laten passen.

Het recht op beperking van de verwerking
Dit betreft het recht om minder gegevens te laten verwerken. Als wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, dan hebt u het recht ons te vragen de gegevens te verwijderen. Er zijn hierop een aantal uitzonderingen zoals onze wettelijke plicht om bepaalde gegevens te bewaren.

Het recht om vergeten te worden (het recht op vergetelheid)
Dit recht houdt in dat wij in een aantal gevallen persoonsgegevens moeten wissen als u erom vraagt. Het recht op vergetelheid geldt alleen in specifiek benoemde situaties.

Het recht op dataportabiliteit
Op uw verzoek moeten wij alle digitale persoonsgegevens, die wij van u hebben, overdragen naar u of naar een andere organisatie naar keuze. U kunt alleen van dit recht gebruik maken als wij de gegevens verwerken op grond van toestemming of overeenkomst.

Het recht op een menselijke blik bij besluiten (het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering)
Sommige organisaties nemen een besluit op basis van automatisch verwerkte gegevens. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij profilering. Deze bepaling geeft betrokkenen het recht op een menselijke blik bij besluiten die over hen gaan.

Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking
Als wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, dan kunt u bezwaar maken. Daarna zullen wij een belangenafweging maken. 

Ja, dat kan. U heeft het recht om aan Veluwonen te vragen welke gegevens wij van u hebben. U mag ook vragen deze gegevens in te zien. Dit heet het recht op inzage. 

Wilt u gebruik maken van uw recht?

Stap 1: schrijf ons een brief waarin u vraagt om inzage (of om de andere rechten die u heeft). 

Stap 2: stuur deze brief naar Veluwonen. Dit kan per post of via de email: welkom@veluwonen.nl

Stap 3: kom naar ons kantoor in Eerbeek om u te legitimeren. Neem uw paspoort of identiteitsbewijs mee. LET OP: neem geen kopieen mee maar het origineel!

Wij beantwoorden uw verzoek vervolgens binnen vier weken.

Stap 1: schrijf ons een brief waarin u vraagt om inzage (of om de andere rechten die u heeft). 

Stap 2: stuur deze brief naar Veluwonen. Dit kan per post of via de email: welkom@veluwonen.nl

Stap 3: kom naar ons kantoor in Eerbeek om u te legitimeren. Neem uw paspoort of identiteitsbewijs mee. LET OP: neem geen kopieen mee maar het origineel!

Wij zijn in de meeste gevallen verplicht om uw verzoek over bijvoorbeeld inzage binnen 1 maand uit te voeren.

En u ook binnen 1 maand te laten weten dat dit is gebeurd. Tenzij wij volgens de wet niet verplicht zijn om aan uw verzoek te voldoen. Maar ook dan moeten we u dat binnen 1 maand laten weten.

In uitzonderlijke gevallen mogen wij binnen 3 maanden reageren op uw verzoek. Bijvoorbeeld wanneer een verzoek heel complex is. Maar ook dan geldt dat wij u wel binnen 1 maand moeten laten weten dat zij meer tijd nodig hebben het verzoek uit te voeren.

Veluwonen mag niet zomaar uw persoonsgegevens doorgeven aan andere mensen of organisaties. Dat mag alleen als dat verenigbaar is met de reden waarom we de gegevens bewaren.

Een voorbeeld: wij bewaren uw adresgegevens. Als u een lekkage heeft, dan sturen wij een loodgieter naar uw adres. We mogen dus uw adres doorgeven aan deze loodgieter omdat wij reparaties voor u laten uitvoeren. Dit hoort bij onze taak als verhuurder. Het hoort ook bij de overeenkomst die we met u hebben. U huurt, wij doen bepaalde reparaties.