Prestatieafspraken

Woningcorporaties maken elk jaar afspraken met gemeenten en huurdersorganisaties over de prestaties die ze gaan leveren. Dit is zo geregeld in de Woningwet. In die afspraken staat bijvoorbeeld welke woningen corporaties gaan bouwen voor welke doelgroepen.

Veluwonen werkt samen met drie gemeenten: Brummen, Apeldoorn en Rheden. Met alledrie hebben wij dit jaar prestatieafspraken gemaakt. De huurdersorgansiaties hebben hierin ook een belangrijke rol. De gemaakte afspraken staan in de drie documenten onderaan deze pagina.