Prestatieafspraken

Woningcorporaties maken elk jaar afspraken met gemeenten en huurdersorganisaties over de prestaties die ze gaan leveren. Dit is zo geregeld in de Woningwet. In die afspraken staat bijvoorbeeld welke woningen corporaties gaan bouwen voor welke doelgroepen.

Veluwonen werkt samen met drie gemeenten: Brummen, Apeldoorn en Rheden. Met alledrie hebben wij voor 2021 prestatieafspraken gemaakt. De huurdersorgansiaties hebben hierin ook een belangrijke rol. De gemaakte afspraken leest u hier:

- Afspraken over onze huizen in de gemeente Apeldoorn (voor 2022/2023)

- Afspraken over onze huizen in de gemeente Brummen (voor 2022/2023)

- Afspraken over onze huizen in de gemeente Rheden (voor 2022/2023)

 

Op de foto van links naar rechts: Ingrid Timmer (wethouder wonen, gemeente Brummen), Geert van den Hoogen (secretaris Samen Eén) en Vincent Buitenhuis (directeur Veluwonen).