Oud Eerbeek

 

In Oud Eerbeek staan 190 huurhuizen die 60/70 jaar oud zijn. Veluwonen heeft de afgelopen tijd goed nagedacht over hun toekomst. Op zaterdag 9 april 2022 hebben we (tijdens een informatiebijeenkomst) huurders persoonlijk verteld over de plannen. Een samenvatting leest u hier...

Plannen voor Oud Eerbeek

Wanneer?

  • De sloop gebeurt naar verwachting tussen 2026 en 2028.
  • De opknapbeurt van andere huizen gebeurt van begin 2023-2025.

Dit alles onder voorbehoud van de officiële besluitvorming zoals bestemmingsplan en sloop/bouwvergunningen.

Persoonlijke aandacht voor huurders
We hebben alle betrokken huurders dus op zaterdag (9 april) persoonlijk uitleg gegeven tijdens een bijeenkomst in Tjark Riks. Voor vooral de bewoners van de sloophuizen was het geen leuk nieuws. Het is heel naar als je hoort dat je huis afgebroken wordt.

We laten bewoners van een sloophuis natuurlijk niet in de kou staan en gaan hen helpen waar we dat kunnen. Ze krijgen bijvoorbeeld:

  • een tegemoetkoming in de verhuiskosten van €6.505,-*;
  • voorrang op een ander huurhuis;
  • als bewoners van een sloophuis willen terugkeren naar nieuwbouw in hun oude buurt, dan kan dat. Veluwonen zorgt dan voor een tijdelijk huis.

Verder krijgen deze huurders veel persoonlijke aandacht van ons. Dit alles noemen we een Sociaal plan, lees meer... *Prijspeil 2022

Ook bewoners van een opknaphuis krijgen alle aandacht. We gaan bij hen op huisbezoek en ze kunnen meedenken over de plannen.

Communicatie & participatie

  • Direct na de bewonersbijeenkomst van 9 april maakten we afspraken met huurders van sloophuizen die verder willen praten (huisbezoeken).  
  • Bouwen voor de buurt: met een vertegenwoordiging van buurtbewoners (de projectcommissie) zijn we in overleg over de nieuwbouwplannen.
  • We gaan ook op bezoek bij huurders die wonen in een opknaphuis. Dit doen we per fase van onderhoud. Per fase komt er ook een projectcommissie van bewoners. Hiermee bereiden we de onderhoudsplannen voor.
  • Eigenaren en bedrijven die in de buurt wonen hebben van ons op 9 april een informatiebrief in de brievenbus gehad. Want ook zij krijgen met de plannen te maken.

 

Wilt u meer weten?
Bel dan gerust met onze sociaal projectleiders Leida Dotulong (opknaphuizen) of Nicole van Tongeren (sloop/nieuwbouwhuizen) op telefoonnummer (0313) 65 90 23. Of mail naar leida.dotulong@veluwonen.nl of nicole.vantongeren@veluwonen.nl

Video ervaringen met sloop/nieuwbouw door de familie Berends