Nieuwbouw Giermanstraat

Veluwonen gaat een kant van de Wethouder Giermanstraat in Brummen slopen en op dezelfde plek weer nieuwe huizen terug te bouwen. De nieuwe huizen worden straks heerlijk warm en comfortabel met een lage energierekening. We vinden het namelijk belangrijk dat onze huurders goed wonen!

Het duurt nog wel even!

In 2013 hebben we bewoners, toen nog als Woningstichting Brummen, al meer verteld tijdens een bijeenkomst. In oktober 2017 is aan bewoners de laatste stand van zaken verteld. Inmiddels zijn we weer een paar stapjes verder. We mogen bijvoorbeeld van de gemeente Brummen vrijgekomen huizen tijdelijk gaan verhuren. Ook is het sociaal plan met bewoners besproken en kunnen zij opzoek naar een (tijdelijk) nieuw huis. Uiteraard helpen we hen hierbij.

Zeer globale planning

We verwachten dat we in 2021 gaan slopen en in 2022 kunnen starten met bouwen.

Meer weten?
Bel of mail Nicole van Tongeren: (0313) 65 90 23 of welkom-at-veluwonen.nl