Bestuur en toezicht

Veluwonen is een maatschappelijke ondernemer en wij stemmen ons beleid daarom af op wat de maatschappij van ons nodig heeft. We nemen onze verantwoordelijkheid heel serieus en willen ons werk zo goed mogelijk doen. Daarom hanteren wij de beginselen van 'Good Governance'. Goed toezicht†en het afleggen van verantwoording zijn daarbij essentieel.

De Governancecode (normen voor goed bestuur en toezicht)
De Governancecode Woningcorporaties is een code voor alle corporaties in Nederland. Deze code†bevat normen voor goed bestuur en goed intern toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiŽle beheersing, die in acht moeten worden genomen door†de directeur-bestuurder†en de raad van commissarissen. Veluwonen onderschrijft deze Governancecode en past deze toe.

Raad van Commissarissen

Onze Raad van Commissarissen bestaat sinds 1 januari 2019 uit:

  • mevrouw H.R. (Hester) Bos. Deskundigheid: Juridische zaken en Volkshuisvesting;
  • de heer M. (Martijn) Bresser. Deskundigheid: Vastgoed en Volkshuisvesting;
  • de heer R.P. (Rob) Huyben. Deskundigheid: FinanciŽn & control en Volkshuisvesting;
  • de heer J.†(Jan) Meems†(voorzitter). Deskundigheid: Governance & organisatie en
    FinanciŽn & Control;
  • mevrouw E.T.M. (Els) Vegter-van Veggel. Deskundigheid: Governance & organisatie en Juridische zaken.