Verhalen van Veluwonen

05-10-2019 Hoe vertel je het verhaal van een woningcorporatie? En: wat is eigenlijk haar verhaal? Is dat wat de medewerkers belangrijk vinden? Of de directeur? Of is het dat juist niet?
Gaat het veel meer om wat huurders je vertellen als je ze vraagt naar hun woonervaringen? En hoe belangrijk is het om te luisteren naar wat partners ons vertellen?

In deze krant komen veel mensen aan het woord. Samen vertellen zij waar Veluwonen voor staat. Lees meer.