Samen voor middeninkomens

09-12-2022 - Elk jaar maken woningcorporatie Veluwonen, huurdersbelangenorganisatie Samen Eén en de gemeente Brummen samen prestatieafspraken over sociale huisvesting. Afgelopen week werd door de drie partijen een handtekening gezet onder de afspraken voor de jaren 2022 en 2023.

In deze nieuwe prestatieafspraken is er aandacht voor veel thema’s: de bouwopgave, de betaalbaarheid, een duurzame sociale huurwoningvoorraad, wonen met zorg, huisvesten van spoedzoekers en investeren in leefbaarheid. Drie elementen voeren de boventoon: bedienen van de (lage) middeninkomens, duurzaamheid én nieuwbouw. Lees meer>>