Nieuwe huizen voor bescheiden inkomens

15-12-2020 Elk jaar maken we samen met onze huurdersbelangenorganisatie Samen Eén en de gemeente Brummen prestatieafspraken over sociale huisvesting. Afgelopen dinsdag 15 december is door de drie partijen hun handtekening gezet onder de afspraken voor 2021.

Ook het komende jaar blijft er aandacht voor de woonwensen van mensen met lagere inkomens (jong of oud). Zo worden in januari verschillende woonacties gepresenteerd die zich specifiek richten op jongeren. Daarnaast is de bouw gestart van de eerste van ongeveer 200 nieuwe huurhuizen. Deze huizen staan gepland voor de komende 10 jaar en moeten een bijdrage leveren aan de grote woningbehoefte. Lees hier de prestatieafspraken>>

Vijf woonacties voor jongeren
Ingrid Timmer (wethouder Wonen): ‘Ik ben blij dat we jongeren, die een huurhuis zoeken, nu echt concrete oplossingen kunnen bieden. Zo kan ik melden dat de gemeente en Veluwonen 18-jarigen een verjaardagskaart gaan sturen. Zo herinneren we hen eraan dat ze zich inschrijven bij de woningcorporatie. Een 18-jarige heeft misschien niet gelijk woonruimte nodig, maar over een jaar of vijf wel. En dan is het heel handig om ingeschreven te staan.’ Deze verjaardagskaart is een voorbeeld van vijf woonacties voor jongeren. Begin januari vertellen alle betrokken partijen samen meer over de andere acties.

Meer nieuwe huizen
Jongerenhuisvesting is niet het enige onderdeel van de prestatieafspraken. Marco de Wilde (directeur Veluwonen): ‘We gaan de komende 10 jaar flink bouwen in de gemeente Brummen. We hebben geld opzij gelegd voor ongeveer 200 nieuwe huizen. Samen met de gemeente kijken we naar bouwlocaties. We zijn bijvoorbeeld al bezig met de ontwikkeling van woningen op de voormalig schoollocaties aan de Troelstralaan in Brummen en Lorentzstraat in Eerbeek. Zo gaan we het woningaanbod van Veluwonen in de gemeente Brummen dus uitbreiden, zodat we meer mensen een fijn thuis kunnen bieden.’

Koken zonder gas?!
Naast uitbreiding en jongerenhuisvesting hebben de prestatieafspraken ook veel aandacht voor ouderen en voor duurzaamheid. Samen Eén (huurdersbelangenorganisatie) is hier erg blij mee. Geert van den Hoogen (voorzitter Samen Eén): ‘We hebben afspraken gemaakt over de huisvesting van ouderen zoals in Beekwal en Tolzicht. Daar is de komende jaren veel extra aandacht voor. En natuurlijk is duurzaamheid niet vergeten. We vinden het heel mooi dat huurders van Veluwonen nu 2 voor zonnepanelen kunnen kiezen. Maar we willen graag meer, bijvoorbeeld dat huurders in bestaande huizen een keuken krijgen zonder aardgas. Samen met Veluwonen gaan we onderzoeken of we dit kunnen realiseren. We vinden dit een mooi resultaat van onze gesprekken!’