Resultaten visitatie

19-05-2020 Veluwonen heeft zich voor het eerst laten visiteren. We zijn erg blij met de resultaten!

In de Aedescode is vastgelegd dat woningcorporaties zich elke vier jaar laten visiteren door een onafhankelijke en gezaghebbende organisatie. Deze organisatie onderzoekt de prestaties van de corporaties. Zo'n visitatie geeft inzicht in ons maatschappelijk presteren en helpt ons om onze prestaties te verbeteren.

Lees meer...