Huuraanpassing valt deze week in de bus!

25-04-2019 - Het voorjaar is altijd de tijd dat u van ons de huuraanpassing krijgt. Dat kan een verlaging zijn, maar ook een verhoging. U krijgt deze week van ons een brief waarin u precies leest wat uw huur is vanaf 1 juli 2019.

Hoe berekenen we uw huur voor 2019?

We denken elk jaar goed na over de huur. Wij willen namelijk graag dat u een goed huis huurt, voor een betaalbare prijs.

Gemiddelde huuraanpassing 2019: 0,61%

We verhogen dit jaar de huren met gemiddeld 0,61% Veluwonen blijft hiermee ruim onder het wettelijk maximum. Maar we verhogen niet alleen, we verlagen ook de huur voor ca. 832 huizen. Wat doen we nog meer met uw huur?

Wanneer verhogen we huur en wanneer verlagen we die?

Dat hangt af van de streefhuur* die we voor uw huis hebben vastgesteld. Is uw huur lager dan de streefhuur? Dan verhogen we de huur iets. Is uw huur hoger dan de streefhuur? Dan verlagen we uw huur.

*Wat is uw streefhuur? Uw streefhuur staat in de bijgaande brief. De streefhuur is de huur die wij redelijk vinden gezien de kwaliteit van uw huis. Met kwaliteit bedoelen we de energie-zuinigheid, de grootte en de WOZ-waarde (belasting) van het huis. Huizen met dezelfde kwaliteit krijgen dus dezelfde streefhuur.

Bent u het niet eens met de huuraanpassing?

Bent u het niet eens met uw nieuwe huur? Dan kunt u vóór 1 juli 2019 bezwaar maken. Dit doet u door bij ons een bezwaarschrift in te dienen. Een formulier hiervoor kunt u ophalen bij ons kantoor in Eerbeek of downloaden van www.huurcommissie.nl.

Vragen?

Neem dan contact met ons op. Wij zijn bereikbaar:

  • op telefoonnummer (0313)  65 90 23;
  • via welkom@veluwonen.nl;
  • op ons kantoor aan de Stuijvenburchstraat 20 in Eerbeek. Wij zijn open van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 - 16.30 uur. U bent van harte welkom;
  • tijdens ons spreekuur op dinsdag in het kantoor van Stichting Welzijn Brummen (Graaf van Limburg Stirumplein 5). U bent van harte welkom om dan even binnen te lopen tussen 9.00 tot 12.00 uur.