Een mooi einde!

08-08-2022 Afgelopen zaterdag vierden we samen met bewoners eindelijk de oplevering van de Eerbeekse Enk (met enige vertraging door corona). Na 10 jaar van plannen maken, renovatie en nieuwbouw is de wijk helemaal klaar. Ook werd een belevingstuin aangelegd: 't Volmolenhofje.

Het was een langdurig proces dat veel van bewoners en omwonenden heeft gevraagd. Mensen moesten een nieuw huis zoeken. Sommigen keerden terug. Anderen zaten een paar jaar in een bouwput. We zijn dankbaar voor ieders geduld en medewerking.

Gelukkig is iedereen inmiddels erg blij met het eindresultaat, want dat mag er wezen.

Onze dank gaat speciaal uit naar bewoners Hans Berends en Ria Absen, we konden niet goed zonder hun hulp en inzet in de wijk.