Trouwen, scheiden, overlijden, medehuurder worden

Helaas blijft uw leven niet altijd hetzelfde. U kunt trouwen of juist scheiden. Of er overlijdt iemand. Dit kan alemaal invloed hebben op uw huurcontract.

Gebeurt er iets in uw leven? En verandert uw gezinssituatie?
Bel ons dan even? Dan kijken we samen met u wat er moet veranderen aan uw huurcontract.
We zijn van maandag t/m vrijdag bereikbaar op (0313) 65 90 23.

Trouwen, scheiden, overlijden, medehuurder worden

Bent u getrouwd, geregistreerd partner of woont u samen?

De medehuurder heeft net als de hoofdhuurder rechten zoals huurbescherming. Huurbescherming betekent dat u in uw huis mag blijven wonen, ookal gaat de hoofdbewoner weg (bijvoorbeeld door scheiding) of overlijdt hij/zij.

Het medehuurderschap brengt trouwens niet alleen rechten met zich mee, maar ook plichten. De medehuurder is net als de hoofdhuurder hoofdelijk aansprakelijk voor alle plichten zoals de huurbetaling, eventuele huurachterstand en/of gebreken in het huis. 

 

 • Vul het medehuurderschap formulier in. U kunt dit formulier ook aanvragen via (0313) 65 90 23. We sturen u het formulier graag toe.
 • Maak een kopie van een geldig paspoort of ID-kaart, stuur die mee met het formulier.
 • Stuur een bewijs mee dat u minimaal twee jaar samen een huishouding voert. Een bewijs is bijvoorbeeld een uittreksel uit de Basisregistratie personen van de gemeente Apeldoorn, Brummen of Rheden.
 • Stuur ons ook een paar loonstrookjes (3 maanden) van u en van uw medehuurder om te bewijzen dat u genoeg salaris heeft om de huur te betalen.

 

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U heeft een geldig legitimatiebewijs (paspoort of ID-kaart).
 • U heeft minimaal twee jaar onafgebroken uw hoofdverblijf in dit huis.
 • Het medehuurderschap mag niet als doel hebben op korte termijn hoofdhuurder te worden.
 • U kunt bewijzen dat u minimaal twee jaar samen een huishouding voert. Een bewijs is bijvoorbeeld een uittreksel uit de Basisregistratie personen van de gemeente Apeldoorn, Brummen of Rheden.
 • U heeft genoeg salaris om elke maand de huur te betalen. 

 

Als u getrouwd bent (of een geregistreerd partnerschap heeft) dan bent u alle twee huurder van het huis. Ook al staat uw naam niet in het huurcontract. 
 

Als u getrouwd bent (of een geregistreerd partnerschap heeft) dan bent u alle twee de huurder van het huis. Ook al staat uw naam niet in het huurcontract.

Als u samenwoont, dan bent u of uw partner niet automatisch medehuurder. Zelfs niet als u een samenlevingscontract heeft. Het is verstandig dat u medehuurderschap bij Veluwonen aanvraagt.

 

Gaat u scheiden of uit elkaar?

Bij een scheiding bepaalt u zelf wie er in het huis blijft wonen. Bent u oneens over wie er blijft wonen? Dan wijst de kantonrechter het huis toe. Dit alles geldt ook bij geregistreerd partnerschap.

Heeft de rechter uitspraak gedaan over de scheiding? Stuur ons dan een brief hierover. 
 

Stuur ons een brief waarin u vertelt dat uw geregistreerd partnerschap stopt.

Ja, dat kan. De medehuurder moet ons een brief sturen en vertellen over de scheiding.

Zolang u dat niet heeft gedaan, blijft u aansprakelijk voor alle verplichtingen uit de huurovereenkomst. U moet dus bijvoorbeeld gewoon huur blijven betalen.

Dat kan, maar we hebben dan van beide partners een handtekening nodig of de uitspraak van de rechter.

Kind als medehuurder?

Ja, uw kind kan medehuurder worden. Dit kan alleen als hij/zij 35 jaar of ouder is. Maar er zijn meer voorwaarden.
 

Voor het aanvragen van het medehuurderschap als kind moet het kind zelf aan deze voorwaarden voldoen:

 • u bent 35 jaar of ouder;
 • u heeft een geldig legitimatiebewijs (paspoort op ID-kaart);
 • heeft u alleen een buitenlands paspoort? Dan moet u een geldige verblijfsvergunning hebben;
 • u heeft minimaal 35 jaar onafgebroken uw hoofdverblijf in dit huis;
 • u heeft genoeg salaris om elke maand de huur te betalen;
 • uw vader of moeder die nog leeft, verhuist naar een verzorgingshuis. Gaat uw vader of moeder naar een gewoon huis, bijvoorbeeld een seniorenwoning? Dan kunt u geen huurderschap aanvragen. U zult dan moeten mee verhuizen naar het nieuwe huis;
 • uw beide ouders (die op het adres woonden) zijn overleden.

 

U kunt medehuurderschap aanvragen als de vader of moeder die nog leeft, verhuist naar een verzorgingshuis.

Gaat uw vader of moeder naar een gewoon huis, bijvoorbeeld een seniorenwoning? Dan kunt u geen huurderschap aanvragen. U zult dan moeten mee verhuizen naar het nieuwe huis.

U kunt medehuurderschap pas aanvragen als uw beide ouders (die op het adres woonden) zijn overleden.

Ja, u kunt huurderschap aanvragen. U wordt dan hoofdhuurder. U moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen.
 
Ja, u kunt huurderschap aanvragen. U wordt dan hoofdhuurder. U moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen.
 

Nee, u kunt geen huurder worden van het oude huis. U zult mee moeten verhuizen met uw vader of moeder. 

 

Wilt u als huurderschap aanvragen voor het huis van uw vader of moeder? Volg dan deze stappen:

 • Stap 1: voldoet u aan alle voorwaarden?
 • Stap 2: vul een schriftelijk verzoek in en onderteken deze beiden. Is uw vader of moeder helaas overleden? Dan ondertekent u zelf en stuurt u ons een kopie van de overlijdensakte van uw vader of moeder.
 • Stap 3: stuur ons een uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie waaruit blijkt hoe lang u woont op het adres;
 • Stap 4: stuur ons een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of ID-kaart) van uzelf en van uw vader of moeder. Is uw vader of moeder helaas overleden? Dan stuurt u alleen de kopie van uw eigen legitimatiebewijs.

 

Mantelzorger als medehuurder?

Ja, u kunt als mantelzorger medehuurderschap aanvragen. U moet 18 jaar of ouder zijn. En u moet aan meer voorwaarden voldoen.

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U heeft een geldig legitimatiebewijs (paspoort/ID-kaart)
 • Heeft u alleen een buitenlands paspoort? Dan moet u een geldige verblijfsvergunning hebben.
 • U heeft minimaal twee jaar onafgebroken uw hoofdverblijf in dit huis
 • U heeft geen tweede huis of adres.
 • Het medehuurderschap mag niet als doel hebben om op korte termijn hoofdhuurder te worden.
 • U kunt bewijzen dat u minimaal twee jaar samen een huishouding voert. Een bewijs is bijvoorbeeld een uittreksel uit de Basisregistratie personen van de gemeente Apeldoorn, Brummen of Rheden.
 • U moet samen ook een gelijkwaardig huishouden voeren. Dit betekent dat u als mantelzorger niet leeft van het geld van degene die u verzorgt. Ook moet u evenveel geld uitgeven aan het huishouden.
 • U heeft een geldige mantelzorgverklaring of kunt aantonen dat u mantelzorgwaardering krijgt.
 • U heeft genoeg salaris om elke maand de huur te betalen. 

 

Langdurig op reis/naar het buitenland?

Ja, er mag tijdelijk iemand in uw huis wonen. Dit heet huisbewaring.

U moet aantonen dat u langdurig weg bent. Stuur ons:

 • een kopie van bijvoorbeeld de reispapieren of de arbeids- of studieovereenkomst waaruit blijkt hoe lang u in het buitenland blijft;

of

 • een verklaring waaruit blijkt dat het medisch nodig is dat u langdurig wordt opgenomen in het buitenland;

of

 • waaruit detentie blijkt.

 

 • U blijft als hoofdhuurder altijd verantwoordelijk voor het betalen van de huur en voor de staat van het huis.
 • Een huisbewaarderschap wordt voor een vaste periode afgesloten.
 • U (of degene die in uw huis gaat wonen) mag geen huurachterstand (gehad) hebben.
 • U (of degene die in uw huis gaat wonen) mag geen sociale overlast veroorzaken of veroorzaakt hebben.  

Onder verhuren?

Ja, u mag uw huis onderverhuren.

Stuur ons een brief waarin u Veluwonen om toestemming vraagt voor geheel of gedeeltelijk onderverhuren.

Meldt in deze brief ook:

 • uw naam;
 • de naam van de onderhuurder;
 • de onderverhuurprijs;
 • de datum wanneer de onderhuurder in uw huis komt wonen.

Ja, Veluwonen mag aan de toestemming voorwaarden verbinden.

Bel ons even, dan leggen we u dit graag uit. We zijn bereikbaar op (0313) 65 90 23.

 • U moet het geld dat u als onderhuur hebt gekregen terugbetalen aan Veluwonen.
 • U krijgt een boete van € 2.500,-.
 • Betaalt u deze boete niet? Dan gaat dit bedrag elke dag met € 50,- omhoog zolang u niet betaalt.

Is er iemand overleden?

Is uw man, vrouw of partner overleden? Dat vinden we heel erg voor u. Wat moet u doen?:

 • stuur ons alstublieft een kopie van de overlijdensakte met daarop uw adres;
 • stond het huurcontract op twee namen? Dan halen we de naam van de overledene weg;
 • was u getrouwd? Of had u een geregistreerd partnerschap? Dan komt het huis op uw naam te staan. Stond uw naam nog niet in het huurcontract? Stuur ons dan een kopie van het trouwboekje of de akte partnerschap. Dan kunnen we uw naam alsnog in het huurcontact zetten;
 • is er na overlijden geen medehuurder voor het huis? Dan moet u de huuropzeggen. Zie: www.veluwonen.nl/ik-huur/mijn-huur-opzeggen/

Wilt u overleggen? Dan kunt u altijd bellen, we helpen u graag. We zijn bereikbaar op (0313) 65 90 23.

We vinden het heel erg voor u dat uw man, vrouw of partner is overleden. Wat moet u doen als uw naam niet in het huurcontract staat?:

 • was u getrouwd? Of had u een geregistreerd partnerschap? Dan komt het huis op uw naam te staan. U hoeft niets te doen.
 • stond uw naam nog niet in het huurcontract? Stuur ons dan een kopie van uw trouwboekje of akte van partnerschap. Dan kunnen we uw naam alsnog in het huurcontact zetten.

 

We vinden het heel naar voor u dat uw vader, moeder, oom, tante of een ander familielid is overleden. Wat moet u doen?:
 • bent u erfgenaam? Stuur ons dan alstublieft de overlijdensacte.
 • is er na overlijden geen medehuurder voor het huis? Zeg dan de huur op. Stuur ons het huuropzeggingsformulier. Zie: www.veluwonen.nl/ik-huur/mijn-huur-opzeggen/
 
We vinden het naar dat iemand uit uw huishouden is overleden. Wat moet u doen?:
 
 • Als het huurcontract op twee namen stond, dan halen we de naam van de overledene weg.
 • Was u getrouwd? Of had u een geregistreerd partnerschap? Dan komt het huis op uw naam te staan. Stond uw naam nog niet in het huurcontract? Stuur ons dan een kopie van uw verbintenis (trouwboekje of akte partnerschap). Dan kunnen we uw naam alsnog in het huurcontact zetten.
 • Is er na overlijden geen medehuurder voor het huis? Dan moet u de huur opzeggen. Zie ook:www.veluwonen.nl/ik-huur/mijn-huur-opzeggen/.
 • Stuur ons alstublieft de overlijdensacte.
 • Stuur ons het huuropzeggingsformulier. Zie: www.veluwonen.nl/ik-huur/mijn-huur-opzeggen/
 • Als erfgename bent u verantwoordelijk voor het opruimen en netjes achterlaten van het huis.
 • Heeft de huurder waarvan u erft nog een huurschuld? Dan mag u niets uit het huis halen voordat de deurwaarder langs is geweest.

Medehuurderschap stopzetten?