Trouwen, scheiden, overlijden, medehuurder worden

Helaas blijft uw leven niet altijd hetzelfde. U kunt trouwen of juist scheiden. Of er overlijdt iemand. Dit kan alemaal invloed hebben op uw huurcontract.

Gebeurt er iets in uw leven? En verandert uw gezinssituatie?
Bel ons dan even? Dan kijken we samen met u wat er moet veranderen aan uw huurcontract.
We zijn van maandag t/m vrijdag bereikbaar op (0313) 65 90 23.

Trouwen, scheiden, overlijden, medehuurder worden

Bent u getrouwd, geregistreerd partner of woont u samen?

De medehuurder heeft net als de hoofdhuurder rechten zoals huurbescherming. Huurbescherming betekent dat u in uw huis mag blijven wonen, ookal gaat de hoofdbewoner weg (bijvoorbeeld door scheiding) of overlijdt hij/zij.

Het medehuurderschap brengt trouwens niet alleen rechten met zich mee, maar ook plichten. De medehuurder is net als de hoofdhuurder hoofdelijk aansprakelijk voor alle plichten zoals de huurbetaling, eventuele huurachterstand en/of gebreken in het huis. 

 

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U heeft een geldig legitimatiebewijs (paspoort of ID-kaart).
 • U heeft minimaal twee jaar onafgebroken uw hoofdverblijf in dit huis.
 • Het medehuurderschap mag niet als doel hebben op korte termijn hoofdhuurder te worden.
 • U kunt bewijzen dat u minimaal twee jaar samen een huishouding voert.
 • U heeft genoeg salaris om elke maand de huur te betalen. 

 

 • Vul het medehuurderschap formulier in en stuur ons de gevraagde bijlagen toe. U kunt dit formulier ook aanvragen via (0313) 65 90 23. We sturen u het formulier graag toe.
Als u getrouwd bent (of een geregistreerd partnerschap heeft) dan bent u alle twee huurder van het huis. Ook al staat uw naam niet in het huurcontract. 
 

Als u getrouwd bent (of een geregistreerd partnerschap heeft) dan bent u alle twee de huurder van het huis. Ook al staat uw naam niet in het huurcontract.

Als u samenwoont, dan bent u of uw partner niet automatisch medehuurder. Zelfs niet als u een samenlevingscontract heeft. Het is verstandig dat u medehuurderschap bij Veluwonen aanvraagt.

 

Gaat u scheiden of uit elkaar?

Bij een scheiding bepaalt u zelf wie er in het huis blijft wonen. Bent u oneens over wie er blijft wonen? Dan wijst de kantonrechter het huis toe. Dit alles geldt ook bij geregistreerd partnerschap.

Heeft de rechter uitspraak gedaan over de scheiding? Stuur ons dan een brief hierover. 
 

Stuur ons een brief waarin u vertelt dat uw geregistreerd partnerschap stopt.

Ja, dat kan. De medehuurder moet ons een brief sturen en vertellen over de scheiding.

Zolang u dat niet heeft gedaan, blijft u aansprakelijk voor alle verplichtingen uit de huurovereenkomst. U moet dus bijvoorbeeld gewoon huur blijven betalen.

Dat kan, maar we hebben dan van beide partners een handtekening nodig of de uitspraak van de rechter.

Kind als medehuurder?

Ja, uw kind kan medehuurder worden. Dit kan alleen als hij/zij 35 jaar of ouder is. Maar er zijn meer voorwaarden.
 

Voor het aanvragen van het medehuurderschap als kind moet het kind zelf aan deze voorwaarden voldoen:

 • u bent 35 jaar of ouder;
 • u heeft een geldig legitimatiebewijs (paspoort op ID-kaart);
 • heeft u alleen een buitenlands paspoort? Dan moet u een geldige verblijfsvergunning hebben;
 • u heeft minimaal 35 jaar onafgebroken uw hoofdverblijf in dit huis;
 • u heeft genoeg salaris om elke maand de huur te betalen;
 • uw vader of moeder die nog leeft, verhuist naar een verzorgingshuis. Gaat uw vader of moeder naar een gewoon huis, bijvoorbeeld een seniorenwoning? Dan kunt u geen huurderschap aanvragen. U zult dan moeten mee verhuizen naar het nieuwe huis;
 • uw beide ouders (die op het adres woonden) zijn overleden.

 

U kunt medehuurderschap aanvragen als de vader of moeder die nog leeft, verhuist naar een verzorgingshuis.

Gaat uw vader of moeder naar een gewoon huis, bijvoorbeeld een seniorenwoning? Dan kunt u geen huurderschap aanvragen. U zult dan moeten mee verhuizen naar het nieuwe huis.

U kunt medehuurderschap pas aanvragen als uw beide ouders (die op het adres woonden) zijn overleden.

Ja, u kunt huurderschap aanvragen. U wordt dan hoofdhuurder. U moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen.
 
Ja, u kunt huurderschap aanvragen. U wordt dan hoofdhuurder. U moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen.
 

Nee, u kunt geen huurder worden van het oude huis. U zult mee moeten verhuizen met uw vader of moeder. 

 

Wilt u als huurderschap aanvragen voor het huis van uw vader of moeder? Volg dan deze stappen:

 • Stap 1: voldoet u aan alle voorwaarden?
 • Stap 2: vul een schriftelijk verzoek in en onderteken deze beiden. Is uw vader of moeder helaas overleden? Dan ondertekent u zelf en stuurt u ons een kopie van de overlijdensakte van uw vader of moeder.
 • Stap 3: stuur ons een uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie waaruit blijkt hoe lang u woont op het adres;
 • Stap 4: stuur ons een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of ID-kaart) van uzelf en van uw vader of moeder. Is uw vader of moeder helaas overleden? Dan stuurt u alleen de kopie van uw eigen legitimatiebewijs.

 

Mantelzorger als medehuurder?

Ja dat kan als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U heeft een geldig legitimatiebewijs (paspoort/ID-kaart)
 • Heeft u alleen een buitenlands paspoort? Dan moet u een geldige verblijfsvergunning hebben.
 • U heeft minimaal twee jaar onafgebroken uw hoofdverblijf in dit huis
 • U heeft geen tweede huis of adres.
 • Het medehuurderschap mag niet als doel hebben om op korte termijn hoofdhuurder te worden.
 • U kunt bewijzen dat u minimaal twee jaar samen een huishouding voert. Een bewijs is bijvoorbeeld een uittreksel uit de Basisregistratie personen van de gemeente Apeldoorn, Brummen of Rheden.
 • U moet samen ook een gelijkwaardig huishouden voeren. Dit betekent dat u als mantelzorger niet leeft van het geld van degene die u verzorgt. Ook moet u evenveel geld uitgeven aan het huishouden.
 • U heeft een geldige mantelzorgverklaring of kunt aantonen dat u mantelzorgwaardering krijgt.
 • U heeft genoeg salaris om elke maand de huur te betalen. 

 

Langdurig op reis/naar het buitenland?

Ja, er mag tijdelijk iemand in uw huis wonen (als u aan onze voorwaarden voldoet). Dit heet huisbewaring. De voorwaarden leest u hieronder.

U toont aan dat u minimaal 3 maanden en maximaal 1 jaar weg bent. Dat blijkt uit:

 • een kopie van bijvoorbeeld de reispapieren of de arbeids- of studieovereenkomst waaruit blijkt hoe lang u in het buitenland blijft;

of

 • een verklaring waaruit blijkt dat het medisch nodig is dat u langdurig wordt opgenomen (in het buitenland);

of

 • een bewijs waaruit detentie blijkt.

Deze bewijzen stuurt u op naar Veluwonen.

 • U blijft als hoofdhuurder altijd verantwoordelijk voor het betalen van de huur, voor de staat van het huis, voor alle andere afspraken in de huurovereenkomst en voor de algemene huurvoorwaarden.
 • U mag uw huis minimaal 3 maanden en maximaal 1 jaar aan iemand anders in bewaring geven.
 • U keert na die periode weer terug naar uw huis.
 • U (of degene die in uw huis gaat wonen) heeft het afgelopen jaar geen huurachterstand gehad.
 • U (of degene die in uw huis gaat wonen) heeft het afgelopen jaar geen overlast veroorzaakt.
 • De huisbewaarder heeft geen recht op het huis (of een ander huis) als u de huurovereenkomst beëindigt of niet terugkeert naar uw huis.

Let op: uw huurtoeslag kan veranderen door huisbewaring. Vraag dit na bij de Belastingdienst.

Onder verhuren?

Nee, u mag niet uw hele huis onderverhuren. U mag wel een kamer of een deel van uw huis onderverhuren als u aan onze voorwaarden voldoet.

Deze voorwaarden leest u hieronder.

Stuur ons een email of brief waarin u Veluwonen om toestemming vraagt voor het gedeeltelijk onderverhuren van uw huis. In deze email of brief staat in ieder geval:

 • uw naam en de namen van andere mensen die in uw huis wonen;
 • de naam, adres en woonplaats van de onderhuurder;
 • uw verzoek om onderhuur.

Let op: email of stuur ons ook het contract dat u afsluit met de voorgestelde onderhuurder en waar u onze toestemming voor vraagt. In dit contract moet staan de onderverhuurprijs en de datum wanneer de onderhuurder in uw huis komt wonen.

 

De voorwaarden bij het onderverhuren van één of meer kamers zijn altijd:

 • u bent de hoofdhuurder en u blijft zelf in uw huis wonen;
 • u blijft als hoofdhuurder verantwoordelijk voor het betalen van de huur en alle andere afspraken in de huurovereenkomst en onze algemene huurvoorwaarden;
 • de onderhuurder heeft geen recht op het huis (of een ander huis) als u de huurovereenkomst beëindigt;
 • u heeft het afgelopen jaar de huur netjes en op tijd betaald;
 • u heeft het afgelopen jaar geen overlast veroorzaakt;
 • er ontstaat geen overbewoning (teveel mensen in een huis) door de onderhuur;
 • u maakt een contract met de onderhuurder. Daarin staat in ieder geval:
 1. een eerlijke huurprijs. De huur voor de kamer mag niet meer zijn dan de huurprijs van het huis gedeeld door het aantal kamers;
 2. dat de onderhuur stopt zodra uw eigen huurovereenkomst met Veluwonen stopt (bijvoorbeeld als u de huur opzegt);
 3. dat de onderhuurder zich houdt aan onze Algemene voorwaarden.

Let op: uw huurtoeslag kan veranderen door onderhuur. Vraag dit altijd na bij de Belastingdienst.

 • U betaalt het geld dat u als onderhuur hebt gekregen terug aan Veluwonen.
 • U krijgt een boete van € 2.500,-.
 • Iedere dag dat u de situatie laat voortduren komt er € 50,- bij.
 • Veluwonen kan de huurovereenkomst (laten) ontbinden of met u opzeggen.
 • Veluwonen kan besluiten het huis te ontruimen.

Is er iemand overleden?

Is uw man, vrouw of partner overleden? Dat vinden we heel erg voor u. Wat moet u doen?:

 • stuur ons alstublieft een kopie van de overlijdensakte met daarop uw adres;
 • stond het huurcontract op twee namen? Dan halen we de naam van de overledene weg;
 • was u getrouwd? Of had u een geregistreerd partnerschap? Dan komt het huis op uw naam te staan. Stond uw naam nog niet in het huurcontract? Stuur ons dan een kopie van het trouwboekje of de akte partnerschap. Dan kunnen we uw naam alsnog in het huurcontact zetten;
 • is er na overlijden geen medehuurder voor het huis? Dan moet u de huuropzeggen. Zie: www.veluwonen.nl/ik-huur/mijn-huur-opzeggen/

Wilt u overleggen? Dan kunt u altijd bellen, we helpen u graag. We zijn bereikbaar op (0313) 65 90 23.

We vinden het heel erg voor u dat uw man, vrouw of partner is overleden. Wat moet u doen als uw naam niet in het huurcontract staat?:

 • was u getrouwd? Of had u een geregistreerd partnerschap? Dan komt het huis op uw naam te staan. U hoeft niets te doen.
 • stond uw naam nog niet in het huurcontract? Stuur ons dan een kopie van uw trouwboekje of akte van partnerschap. Dan kunnen we uw naam alsnog in het huurcontact zetten.

 

We vinden het heel naar voor u dat uw vader, moeder, oom, tante of een ander familielid is overleden. Wat moet u doen?:
 • bent u erfgenaam? Stuur ons dan alstublieft de overlijdensacte.
 • is er na overlijden geen medehuurder voor het huis? Zeg dan de huur op. Stuur ons het huuropzeggingsformulier. Zie: www.veluwonen.nl/ik-huur/mijn-huur-opzeggen/
 
We vinden het naar dat iemand uit uw huishouden is overleden. Wat moet u doen?:
 
 • Als het huurcontract op twee namen stond, dan halen we de naam van de overledene weg.
 • Was u getrouwd? Of had u een geregistreerd partnerschap? Dan komt het huis op uw naam te staan. Stond uw naam nog niet in het huurcontract? Stuur ons dan een kopie van uw verbintenis (trouwboekje of akte partnerschap). Dan kunnen we uw naam alsnog in het huurcontact zetten.
 • Is er na overlijden geen medehuurder voor het huis? Dan moet u de huur opzeggen. Zie ook:www.veluwonen.nl/ik-huur/mijn-huur-opzeggen/.
 • Stuur ons alstublieft de overlijdensacte.
 • Stuur ons het huuropzeggingsformulier. Zie: www.veluwonen.nl/ik-huur/mijn-huur-opzeggen/
 • Als erfgename bent u verantwoordelijk voor het opruimen en netjes achterlaten van het huis.
 • Heeft de huurder waarvan u erft nog een huurschuld? Dan mag u niets uit het huis halen voordat de deurwaarder langs is geweest.

Medehuurderschap stopzetten?