Medehuurderschap

Vaak vragen huurders of hun partner of kind medehuurder kan worden van hun huis. Wanneer kan dat?

Echtgenoot en geregistreerd partner automatisch medehuurder
Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan is uw partner automatisch medehuurder van uw huis, ook als zijn of haar naam en handtekening niet op de huurovereenkomst staat.

Medehuurder worden?
Bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan kan uw partner medehuurder wordt van uw huis. Daarbij gelden deze voorwaarden:

  • de persoon die medehuurder wil worden is minimaal 18 jaar oud;
  • de persoon die medehuurder wil worden moet minimaal twee jaar bij de gemeente op het adres staan ingeschreven (inschrijving Gemeentelijke Basis Administratie).

Kan een kind medehuurder worden?
Onder bepaalde voorwaarden kan een kind medehuurder worden van zijn of haar ouder(s). Het kind dat medehuurder wil worden moet
naast de hier bovengenoemde voorwaarden ouder zijn dan 35 jaar en al haar of zijn hele leven bij de ouders inwonen.

Hoe vraagt u medehuurderschap aan?
Wilt u medehuurderschap aanvragen? Volg dan deze stappen:

  • Stap 1: vul een schriftelijk verzoek in en onderteken dit beide;
  • Stap 2: stuur ons een uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie waaruit blijkt hoe lang u en de toekomstige medehuurder wonen op het adres;
  • Stap 3: geef ons de reden van uw aanvraag;
  • Stap 4: stuur ons een kopie van een geldig legitimatiebewijs van u beiden.

Wanneer wordt u geen medehuurder?
Veluwonen gaat niet akkoord met een verzoek tot medehuurderschap als duidelijk is dat u het medehuurderschap alleen aangevraagt om op korte termijn huurder van de woning te worden en dat de huidige huurder dan de woning verlaat.