Asbest

U woont fijn als u ook veilig en gezond woont. Daarom vinden wij het belangrijk om u meer te vertellen over asbest. Hier leest u meer!

Wat doet Veluwonen met asbest?
De afgelopen jaren hebben we tijdens onderhoud of bij een verhuizing al veel asbest uit onze huizen gehaald. Ook als een huurder ooit zelf asbest heeft gebruikt, dan halen wij dit weg.

In 2014 hebben we huizen gecontroleerd op asbest (steekproef onder alle huizen van voor 1994). Tot 1994 werd asbest namelijk regelmatig gebruikt als bouwmateriaal. Als we tijdens deze controle risicovolle asbest vonden, dan hebben we dit direct verteld aan de bewoners van het huis. Verder hebben we:

  1. een asbest-informatiekaart (meterkastkaart) verstuurd naar elk huis waarin we asbest hebben gevonden. Op deze kaart staan foto’s van onderdelen van het huis die asbest bevatten. Hierbij staat de waarschuwing deze onderdelen met rust te laten en er niet aan te zitten. LET OP: niet elk huis heeft zo’n kaart. Als er geen asbest in uw huis zit, dan heeft u ook geen kaart;
  2. een verwijderingsplan gemaakt voor asbest dat in direct contact staat met de buitenlucht en wat we makkelijk kunnen weghalen. Denk aan asbest golfplaten op bergingen en asbest kruipluiken naar de kruipruimte.

Wat moet u wel doen?
Neem altijd contact op met Veluwonen als:

  • u gaat klussen in een huis wat gebouwd is voor 1994;
  • als u denkt dat er asbest of asbesthoudend materiaal in uw huis zit.

Wat moet u niet doen?

  • Verzaag, schuur, breek, boor of sloop asbest nooit zelf. Dat is zelfs strafbaar!
  • Verwijder nooit zomaar zelf asbest, ook geen vloerzeil of golfplaat.
  • Heeft u een oud (gemaakt voor de jaren ’80) huishoudelijk apparaat in huis? Zoek contact met de fabrikant en vraag of er asbest in verwerkt is.

Heeft u vragen over asbest in uw huis?
U kunt altijd contact met ons opnemen op (0313) 65 90 23 of via welkom@veluwonen.nl Bij twijfel komen wij graag bij u langs!

Hebt u vragen over asbest en de gezondheidsrisico's?
De afdeling Milieu en Gezondheid van de GGD Noord en Oost Gelderland kan u meer vertellen. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 088 – 443 30 00 of ggd-at-ggdnog.nl

Ook kunt u kijken op www.rijksoverheid.nl

Asbest is een bouwmateriaal dat in bijna alle woningen (gebouwd tussen 1945 en 1993) verwerkt kan zijn. Het is een materiaal dat werd gebruikt omdat het sterk, slijtvast en isolerend was.

Uiteindelijk werd bekend dat asbest grote risico’s voor de gezondheid met zich mee kan brengen. Als asbest kapotgaat, dan komen er kleine vezeltjes vrij. En deze kunnen schade aan o.a. de longen veroorzaken.

Sinds 1983 wordt asbest nauwelijks meer toegepast. Het is sinds 1993 zelfs helemaal verboden om asbest te verkopen, te gebruiken of te verwerken. 

Asbest is lang niet altijd gevaarlijk. Er zijn twee manieren waarop asbest verwerkt kan zijn en die elk  een verschillend risico hebben:

  • gebonden asbest heeft een laag risico. Gebonden asbest zit ‘opgesloten’ in ander materiaal. Bijvoorbeeld in wandplaten of in cement (golfplaten, bloembakken, buizen of schoorstenen). Dan is het risico laag;
  • niet gebonden asbest heeft een hoog risico. Als asbest níet zit ‘opgesloten’ in een ander materiaal, dan kan het wellicht gemakkelijk los raken. Dan is de kans groot dat er kleine vezels vrijkomen die gevaarlijk zijn. Dit soort asbest vindt u bijvoorbeeld in vloerzeil (witte “papier” laag) en in afdichtingkoorden in en rond gaskachels. Niet gebonden asbest is verboden sinds 1973. 

Gebonden asbest zit ‘opgesloten’ in ander materiaal. Bijvoorbeeld in wandplaten of in cement (golfplaten, bloembakken, buizen of schoorstenen). Het gezondheidsrisico van deze soort asbest is laag.

Niet gebonden asbest zit níet ‘opgesloten’ in een ander materiaal en kan wellicht gemakkelijk losraken. Dat is de kans groot dat er kleine vezels vrijkomen die gevaarlijk zijn. Dit soort asbest vindt u bijvoorbeeld in vloerzeil (witte “papier” laag) en in afdichtingkoorden in en rond gaskachels. Niet gebonden asbest is verboden sinds 1973. Het gezondheidsrisico van deze soort asbest is hoog.

Een asbestinformatiekaart (meterkastkaart) is door Veluwonen opgehangen in elk huis waar we asbest hebben gevonden. LET OP: niet elk huis heeft zo’n meterkastkaart. Als er geen asbest in uw huis zit, dan heeft u ook geen kaart.

Op deze asbestinformatiekaart staan foto’s van de onderdelen van uw huis die asbest bevatten. Hierbij staat de waarschuwing deze onderdelen met rust te laten en er niet aan te zitten.

Waarschijnlijk heeft u geen kaart omdat u geen asbest in uw huis heeft. Wilt u toch zekerheid? Neem dan contact met ons op (0313) 65 90 23 of via welkom@veluwonen.nl Bij twijfel komen wij graag bij u langs!

Nee, u kunt asbest níét zelf weghalen. Als u asbest bewerkt door het te zagen, boren, schuren of slopen, komen er kleine vezels vrij. En die leveren gevaar op als ze loskomen en u ze ingeademt.

Als u vermoedt dat er asbest in uw huis zit, ga dan nooit zomaar klussen. Bel ons en vraag in dat geval eerst advies. Een aantal van onze medewerkers heeft een speciale training gevolgd om asbest te herkennen. 

Nee, u kunt zelf niet vaststellen of materiaal van asbest is. Als u vermoedt dat er asbest in uw huis zit, ga dan nooit zomaar klussen. Bel ons en vraag in dat geval eerst advies. Een aantal van onze medewerkers heeft een speciale training gevolgd om asbest te herkennen. 

U kunt altijd contact met ons opnemen op (0313) 65 90 23 of via welkom@veluwonen.nl Bij twijfel komen wij graag bij u langs!