Oud Eerbeek

Een groot deel van de wijk Oud Eerbeek bestaat uit huizen van Veluwonen. Ze zijn vooral gebouwd in de jaren '50 en '60 als antwoord op de grote woningnood van die tijd.

Ondertussen zijn de huizen dus 60/70 jaar oud. Veluwonen denk daarom na over de toekomst van de huizen. In september 2021 worden onze huurders in de wijk gebeld om te vragen wat ze vinden van hun huis en hun wijk. Daarna gaat Veluwonen bekijken hoe verder.

Wilt u meer weten?
Bel dan gerust met Leida Dotulong of Nicole van Tongeren (sociaal projectleiders) op telefoonnummer (0313) 65 90 23. Of mail naar oudeerbeek-at-veluwonen.nl

Op de foto: de Jan Mankesstraat in aanbouw.