Verhuurderheffing naar 10 miljard euro

18-06-2020 De teller voor de verhuurderheffing (Veluwonen betaalde dit jaar 3,4 miljoen) blijft oplopen. Op zondag 21 juni 2020 rond 19.40 uur gaat het bedrag dat woningcorporaties en andere sociale verhuurders aan verhuurderheffing betaalden door de virtuele grens van 10.000.000.000 euro. Een triest moment, want corporaties hadden met dat geld investeringen kunnen doen in betaalbare huur.

Minister Ollongren (Wonen) heeft inmiddels ook haar evaluatie van de verhuurderheffing gepresenteerd. Zij erkent dat de netto kasstromen afnemen en dat dit op termijn de financiële ruimte van corporaties zodanig kan beperken dat dit gevolgen heeft voor investeringen.

Toch blijft ze stoïcijns herhalen dat er nu nog geen probleem is. Zij verwijst naar het lopende onderzoek (naar aanleiding van de motie-Ronnes c.s.) waarin zij, in samenwerking met onder andere Aedes, in beeld laat brengen hoe de opgaven en middelen van corporaties zich op de middellange en lange termijn tot elkaar verhouden. Voor de zomer stuurt het ministerie de resultaten naar de Tweede Kamer.

Aedes en woningcorporaties blijven aandacht vragen voor de enorme bedragen die nu naar de Belastingdienst gaan in plaats van naar investeringen voor woningzoekenden en huurders. Aedes blijft druk uitoefenen op afschaffing van deze achterhaalde belasting.