Jaarlijkse huuraanpassing

Op 1 juli 2023 krijgen de meeste huurders van Veluwonen een huuraanpassing. Dit hebben we besproken met Stichting Huurdersbelangen Samen Eén. Besloten is om de huren in 2023 aan te passen, maar geen maximale huurverhoging door te voeren. U krijgt hier in april/mei een brief over. Meer informatie over de huuraanpassing leest u in de huurkrant.

Voor de meeste huurders geldt: uw huur gaat maximaal 2,6% omhoog
De overheid heeft bepaald dat de huur vanaf 1 juli 2023 mag stijgen met maximaal 3,1%. Veluwonen wil graag dat wonen voor iedereen betaalbaar blijft. Daarom verhogen wij de huren dit jaar met maximaal 2,6%. Dat is veel minder dan de prijsstijging van de boodschappen en de energierekening het afgelopen jaar. Veluwonen kiest niet voor een inkomensafhankelijke huurverhoging.

Huurverlaging voor huurders met een laag inkomen en een hogere huur
Heeft u een laag inkomen? Dan kan uw huur ook omlaag gaan. Dit geldt als uw huur hoger is dan € 575,03 per maand. Uw huur gaat op 1 juli dan omlaag naar € 575,03.  Wij doen hiervoor een check bij de belastingdienst naar uw inkomen. Als u recht heeft op een huurverlaging dan krijgt u hierover vanzelf bericht van ons in mei.

Is een huurverhoging nou echt nodig?
De huren zijn onze belangrijkste inkomstenbron. Hiermee onderhouden we ruim 4.000 huizen, bouwen we nieuwe huizen, investeren we in buurten waar het fijn wonen is en maken we huizen duurzamer. De komende 3 jaar maken we huizen die nu nog minder duurzaam zijn, sneller energiezuinig. Om dit te blijven doen is een huurverhoging nodig. Al begrijpen we dat dit geen leuk nieuws is in deze (economisch) moeilijke tijd.

 

Eenmalige huurverlaging

Er is een nieuwe wet ingevoerd. Daarom krijgen sommige huurders in 2023 een eenmalige huurverlaging. Niet iedereen heeft recht op deze huurverlaging. Het gaat om huurders met een laag inkomen en een hoge huur.

Kan ik de eenmalige huurverlaging krijgen?

U krijgt de eenmalige huurverlaging in de volgende situatie:

 • U woonde voor 1 maart 2023 in uw huurwoning en
 • Uw huur is hoger dan € 575,03 en
 • U woont alleen en uw inkomen is lager dan € 23.250 per jaar (of € 24.600 als u AOW krijgt) of
 • U woont met 2 of meer personen en uw inkomen is lager dan € 30.270 per jaar (of € 32.730 als u AOW krijgt).

Let op! Heeft u inwonende kinderen die 27 jaar of jonger zijn? Hun inkomen telt niet mee. Het inkomen van andere inwonende volwassenen wel.

Krijgt u een eenmalige huurverlaging?

Dan hoeft u niets te doen. Wij regelen de huurverlaging voor u. Wij doen hiervoor een check bij de belastingdienst naar uw inkomen. Als u recht heeft op een huurverlaging dan krijgt u hierover voor 1 juni bericht van ons. De huurverlaging gaat in op 1 juli 2023.

Heeft u hierover op 1 juni geen bericht van ons gekregen? Maar denkt u dat deze huurverlaging wel voor u geldt en kunt u dat bewijzen? Neem dan contact met ons op.

Goed om te weten: We hebben dan de salarisstroken/uitkeringsspecificaties van de afgelopen 6 maanden nodig om uw inkomen vast te stellen.

Ik denk in aanmerking te komen voor huurverlaging. Moet ik dat zelf aanvragen?

Had u in 2021 een laag inkomen? Dan hoeft u niet zelf om huurverlaging te vragen. De Belastingdienst geeft ons door dat u in 2021 een laag inkomen had. Wij verlagen dan de huur.

Heeft u de afgelopen 6 maanden een laag inkomen? Bijvoorbeeld vanwege recent baanverlies, pensionering, of vertrek van een partner of kind?  Dan moet u wél zelf een aanvraag doen. Dat kan tot en met 30 december 2024. U heeft recht op huurverlaging zodra u kunt aantonen dat uw huishouden al minstens zes maanden een laag inkomen heeft.

Hoe vraag ik het zelf aan?

Bel of mail ons altijd even om te overleggen. Wilt u een aanvraag doen? Dan hebben wij enkele gegevens van u nodig om uw aanvraag te kunnen beoordelen.

Stap 1:   vul dit formulier
Stap 2:   verzamel alle inkomensgegevens (loonstroken of uitkering specificaties) van de laatste 6 maanden (vanaf het moment dat u deze aanvraag indient) van inwonende personen tot 27 jaar op uw adres. 
Stap 3:   stuur de formulieren van stap 1 en 2 naar ons.  

Dit kan op 2 manieren: 

 • per post
 • per e-mail. Maak duidelijke foto's van het ingevulde formulier, loonstroken en/of uitkering specificaties. Mail deze foto’s naar antoinette.martijnse-at-veluwonen.nl 

U krijgt binnen 3 weken antwoord van ons.

Wanneer gaat de huurverlaging in?

Heeft u, na beoordeling van de gegevens, recht op de eenmalige huurverlaging? Dan zorgen wij binnen drie weken na uw verzoek voor de huurverlaging. De ingangsdatum van die huurverlaging is nooit later dan de 1e dag van de 2e maand na de dag waarop het huurverlagingsvoorstel is verstuurd.

Bijvoorbeeld:

 • op 1 augustus vraagt u om huurverlaging
 • uiterlijk 21 augustus komt Veluwonen met een huurverlagingsvoorstel
 • uiterlijk 1 oktober gaat de huurverlaging in.

Bezwaar maken? Kijk eerst of dat kan

U kunt in een aantal gevallen bezwaar maken tegen de huurverhoging. Veluwonen houdt zich bij de jaarlijkse huuraanpassing aan alle regels. Bezwaar maken heeft alleen zin in de volgende situaties:

 • De huurverhoging is meer dan maximaal is toegestaan. Kijk voor alle regels op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurverhoging
 • De huur stijgt door de verhoging boven de maximale huur volgens het puntensysteem. U kunt dit controleren op www.huurcommissie.nl/huurprijscheck.
 • Veluwonen wil binnen 12 maanden de huur opnieuw verhogen.
 • U heeft het voorstel te laat ontvangen. Dus minder dan 2 maanden voordat de huurverhoging ingaat.
 • In het huurverhogingsvoorstel staan fouten. Bijvoorbeeld een verkeerde ingangsdatum of huur.
 • De huurcommissie heeft uw huur tijdelijk verlaagd vanwege ernstige gebreken aan uw huis en die gebreken zijn nog niet verholpen.
 • U betaalt een all-in prijs (kale huur plus bijvoorbeeld servicekosten en de kosten voor gas, water en elektriciteit). De kale huur is dan niet bekend en Veluwonen mag de huur niet verhogen.

Zo maakt u bezwaar

Stap 1: kijk eerst of bezwaar maken zin heeft, doe de Huurverhogings-check van de Woonbond
Stap 2: vul de bezwaarbrief in
Stap 3: stuur de brief voor 1 juli 2023 naar Veluwonen (post of e-mail)

Bezwaar gemaakt
Is Veluwonen het niet eens met uw bezwaar en zetten zij de huurverhoging toch door? Dan moet Veluwonen de Huurcommissie om een uitspraak vragen. Dit kan alleen als Veluwonen zich niet aan de regels heeft gehouden. De Huurcommissie beoordeelt of de voorgestelde huurverhoging redelijk is. Zolang de Huurcommissie geen uitspraak heeft gedaan, mag u de oude huur blijven betalen.

Het is wel verstandig om het geld van de huurverhoging opzij te zetten
Staat in de uitspraak van de Huurcommissie dat de huurverhoging wel terecht is? Dan moet u alsnog de hogere huur betalen vanaf de ingangsdatum van de huurverhoging (dus met terugwerkende kracht).

Bent u het niet eens met de uitspraak van de Huurcommissie?
Dan kunt u naar de rechter stappen. Ook Veluwonen kan dat doen. Dit moet binnen 8 weken na de uitspraak van de Huurcommissie gebeuren. Wilt u zelf een procedure starten bij de huurcommissie als uw woning bijvoorbeeld in slechte staat verkeerd? Dan moet u vooraf € 25 euro leges betalen. Wordt u in het gelijk gesteld, dan ontvangt u dit bedrag terug.